Macedonian    Albanian  Directions Instagram Facebook     
| Бама Инжинеринг-Монтинг

Вашето паркинг место одсега е само ваше!! Со паркинг блокаторите на нашата фирма проблемот е веќе минато. Изработка и монтажа на паркинг блокатори.

БаМа Инжинеринг-Монтинг ДОО Скопје врши изработка на секаков вид огради, настрешници, капии, гаражни врати и сл.